Tips voor u!

Gedurende de jaren dat ik nu piano’s stem bij klanten thuis, begon mij steeds meer op te vallen dat er bij piano-bezitters nauwelijks kennis aanwezig is, over ‘wat goed of slecht voor een instrument is’. Om u op weg te helpen, hieronder enkele tips die u als ‘vuistregels’ kunt gebruiken bij de zorg voor uw instrument.

De allerbelangrijkste zorg die een piano of vleugel nodig heeft, waarop u zelf invloed uit kunt oefenen is samengevat:

 • stabiele (relatieve) luchtvochtigheid van ca. 53%
  • marge: 45% - 65% / oude instrumenten: 50%-65%
 • temperatuur tussen ca. 17ºC en 21ºC
  • binnen gebied van ca. 17-25ºC , geeft stijging van 1ºC een daling van ca. 3% luchtvochtigheid, en omgekeerd.
 • stabiele ondergrond
  • bij vloerverwarming onderzijde instrument isoleren met bijv. radiatorfolie.

Deze omstandigheden zijn zonder hulpmiddelen meestal niet te bereiken. Toch kan met inventiviteit en wat aandacht al veel bereikt worden. Het is wat u voor uw instrument over heeft.

Factoren die een rol spelen zijn bijvoorbeeld:

 • (te) lage luchtvochtigheid: <45%
  • winter/vorst/oostenwind/zomerse-oostenwind
 • (te) hoge luchtvochtigheid: >65%
  • elk jaargetijde, m.u.v. winter / kans op schimmelvorming / werking v hout
 • ventilatie van de ruimte en instrument zelf
 • houtvochtigheid:
  • 10%verandering in luchtvochtigheid, veroorzaakt bij hout vochtafgifte of vochtopname en werking o.a. houten zangbodem
 • zangbodem\druk:
  • werking van de houten zangbodem veroorzaakt drukverschil en daarmee ontstemming van de snaren / lees het instrument
 • Vloerverwarming
  • onderzijde instrument isoleren
 • Tocht/direct zonlicht/motten/muizen
  • zoveel mogelijk vermijden